Τρίτη, 18 06 2019
Βρείτε μας...
facebook etherapeia.gr twitter etherapeia.gr

Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ και επαγγελματική κατάρτιση: Πότε προσμετράται ως χρόνος ανεργίας

Όσοι άνεργοι σπουδαστές ΙΕΚ μέχρι τις 18/07/2018 διαγράφηκαν από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επειδή δεν δήλωσαν τα στοιχεία του προγράμματος στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του, ως όφειλαν, μπορούν να υποβάλλουν έως 15/10/2018 αίτηση επανεγγραφής και συνέχισης καταβολής του επιδόματος ανεργίας που τυχόν δικαιούστε, ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης (άρθρο 34, v.4554/2018).

Εάν ένας άνεργος συμμετέχει ή θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

α) είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία του/της στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 (για όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας) και

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Όσοι άνεργοι σπουδαστές ΙΕΚ μέχρι τις 18/07/2018 διαγράφηκαν από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επειδή δεν δήλωσαν τα στοιχεία του προγράμματος στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του, ως όφειλαν, μπορούν να υποβάλλουν έως 15/10/2018 αίτηση επανεγγραφής και συνέχισης καταβολής του επιδόματος ανεργίας που τυχόν δικαιούνται, ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης (άρθρο 34, v.4554/2018).

Όσοι μέχρι τις 18/07/2018 διαγράφηκαν από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επειδή δεν πληρούσαν την προϋπόθεση της συνεχόμενης τετράμηνης ανεργίας μέχρι την έναρξη της κατάρτισης, αλλά έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων 4 μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη προγράμματος, τους δίνεται η δυνατότητα έως 15/10/2018 να υποβάλλουν αίτηση επανεγγραφής και συνέχισης καταβολής του επιδόματος ανεργίας που τυχόν δικαιούνται, ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης (άρθρο 34, v.4554/2018).

Πηγή:www.dikaiologitika.gr

Βρείτε μας...
facebook etherapeia.gr twitter etherapeia.gr