Τρίτη, 18 06 2019
Βρείτε μας...
facebook etherapeia.gr twitter etherapeia.gr

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

συμβολαιογράφοιΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Άρθρο 1

Σύσταση

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο.Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Βρείτε μας...
facebook etherapeia.gr twitter etherapeia.gr